Search
Close this search box.

ostrava

Parkovací dům

Ostrava parkovací dům
ARCHITEKT Ing. arch. petr Stojanov
Ing. arch. nikolaj Stojanov
rok 2020
fáze projektu studie
LOKACE OSTRAVA
VIZUALIZACE monolot

Architektonicky je navržený objekt řešen jako jeden kompaktní celek. Přízemní část do hlavní ulice tvořící obchodní parter se architektonicky odlišuje od zbytku objektu a oživuje jej, současně konstrukce s oblouky tvoří výrazné architektonické prvky a celý objekt odlehčuje. Povrchy fasád jsou navrženy z pohledového betonu a jednotlivé vodorovné a svislé prvky svými rozměry a jednotnou barevností dodávají objektu řád, eleganci, jednotící výraz a drobnější měřítko. Barevně je fasáda zcela střídmá, se snahou pracovat pouze s tvarem, minimem materiálů a s jednoduchým detailem.
Zbývající část pozemku je řešena jako veřejná parková zeleň, rozdělená na tři různé herní zóny. Středobodem nově vzniklého parku je pobytové schodiště s vodním prvkem a čtvrtkruhovým posezením.

Líbí se vám naše práce?

Přejít nahoru

pojďte se s námi potkat

CHCI BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU

I WANT TO BE PART OF THE TEAM

come and meet us