Search
Close this search box.
Bytový dům Kotlaska pohled z parku

KOtlaska

Bytový dům

Bytový dům Kotlaska interiér 2
ARCHITEKTING. ARCH. petr STOJANOV
ING. ARCH. nikolaj STOJANOV
rok2018
fáze projektustudie
LOKACEPraha
vizualizacemonolot

Novostavba bytového domu v proluce respektuje a dotváří stávající blokovou zástavbu co do výškové hladiny i urbanistické struktury daného místa. Rizalit vystupující od druhého do šestého nadzemního podlaží jsme nechali promlouvat do ulice čistým výrazem bílého objemu hmoty, frázované řadou čtvercových francouzských oken. Reprezentativní symetricky komponovaná průčelní fasáda do ulice Kotlaska je členěna pravidelnými okenními otvory a lodžiemi. Dvorní fasáda je řešena taktéž symetricky, ale o poznání jednodušeji, výrazným prvkem jsou zde balkony umístěné od 3. do 6. nadzemního podlaží. Fasádní obklad je tvořen prefabrikovanými panely z bílého betonu zavěšenými na ocelových kotvách. Objekt je navržen s plochou střechou s atikou a v 7.NP je hmota domu dotvořena betonovým vykonzolovaným zastřešením terasy s kruhovými průřezy. Zábradlí balkonů a lodžií je tvořeno kombinací betonových prefabrikátů rovněž s kruhovou perforací v kombinaci s jednoduchým skleněným zábradlím.

Líbí se vám naše práce?

Přejít nahoru

pojďte se s námi potkat

CHCI BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU

I WANT TO BE PART OF THE TEAM

come and meet us