Search
Close this search box.

Horažďovice

spolkový dům

Horažďovice spolkový dům
ARCHITEKTIng. arch. petr Stojanov
Ing. arch. nikolaj Stojanov
rok2019
fáze projektustudie
LOKACEHoražďovice
visualizacemonolot

Z urbanistického hlediska bylo záměrem návrhu, vytvořit kompaktní celek z objektů, které budou mít funkci se zaměřením na kulturní a společenskou činnost (multifunkční sál pro kino, divadlo, přednášky apod.), spojené s klubovnou, hernou pro děti a bistrem-kavárnou. Samostatná budova knihovny, podél ulice Plzeňská, je propojená pouze opticky stínícími prvky v úrovni střechy bistra a herny. Zvýšená nástupní plocha před kinem byla částečně zachována a je součástí klidového, vnitřního veřejného prostoru a třemi stupni přechází do parteru. V místě nástupu do kina jsou stupně doplněné schody a bude také doplněn bezbariérový přístup do foyeru multifunkčního sálu. 

Podél ulice Strakonická, jsou navrženy dva samostatné objekty, které tak uzavírají vnitřní veřejný prostor, ve kterých budou obchodní jednotky a jako samostatný celek jsou v jednom z nich řešeny veřejné toalety. Proluka mezi oba komerční objekty tvoří hlavní přístup do vnitřního veřejného prostoru a k objektu multifunkčního sálu. V situaci ke štítu pravého komerčního objektu podél ulice Strakonická, lze případně ještě (v budoucnu) doplnit na soukromém pozemku další objekt, který bude kolmo na ul. Strakonická a uzavře tak celý areál. K vytvoření klidového vnitřního veřejného prostoru, který bude odcloněn od rušných ulic Plzeňská a Strakonická, byla od objektu knihovny podél chodníku na nároží obou ulic navržena zeď, až k levému komerčnímu objektu. V průsečíku os obou přechodů pro chodce, je navržena brána, jako další vstup do vnitřního veřejného prostoru. Vjezd z ulice Strakonická, před Josefským náměstím, bude pouze pro zásobování a jako přístup a průchod pro pěší, aby nedocházelo k průjezdu aut v obou směrech k parkovišti za budovou kina a supermarketu. Bude také řešeno venkovní osvětlení, napojené na rozvody města.

Líbí se vám naše práce?

Přejít nahoru

pojďte se s námi potkat

CHCI BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU

I WANT TO BE PART OF THE TEAM

come and meet us