STOPRO s.r.o. STOPRO spol. s r.o. | Architektura - Design - Inženýring


Profil společnosti

Architektonická kancelář STOPRO Architects založená roku 1992 disponuje rozsáhlými zkušenostmi a referencemi od soukromých vil až po velká nákupní centra. Hlavní prioritou firmy je poskytovat zákazníkům profesionální práci, s důrazem na kvalitu, efektivitu a spolehlivost. Kromě architektury klademe značný důraz na technická a ekonomická řešení projektů a na dobrou komunikaci s klienty.

Společnost trvale udržuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 40 milionů Kč a je držitelem certifikátu ISO 9001.

Co nabízíme

 • Prověření lokalit z hlediska vhodnosti investičního záměru
 • Urbanistické, architektonické a technické studie vč. projednání
 • Řešení interiérů
 • Vizualizace a 3D zpracování projektů včetně animací
 • Zajištění potřebných průzkumů, zaměření, odborných studií a posudků
 • Konzultační činnost
 • Kontrolu a posouzení projektové dokumentace zpracované jinými subjekty
 • Projektové řízení
 • Vypracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a její projednání
 • Vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
 • Vypracování dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
 • Inženýrskou činnost spojenou se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • Vypracování dokumentace pro provádění stavby (RPD)
 • Vypracování marketingové dokumentace včetně zajištění webové prezentace
 • Podporu při zajišťování dotací
 • Autorský dohled projektanta v průběhu výstavby
 • Technický dozor investora
 • Inženýrskou činnost spojenou se zajištěním kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Co nabízíme


© 2007-2019 STOPRO spol. s r.o. ■ Mapa stránekInformace o webuRSSCMS

Webdesign a hosting Nux s.r.o.